KPPD: Korekta raportu za IV kwartał 2009 r.

KPPD: Korekta raportu za IV kwartał 2009 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.