Korwin-Mikke: Przedsiębiorca źródłem całego zła

Ponieważ budujemy eurosocjalizm, to trzeba znaleźć winnego, którego obarczy się odpowiedzialnością za zły stan gospodarki. Tym winnym jest przedsiębiorca.