Konto Oszczędnościowe Banku Pocztowego Zdobyło Ogromną Popularność

Od początku tego roku liczba osób, która założyła Konto Oszczędnościowe w Banku Pocztowym zwiększyła się do poziomu 50 tys. osób.Klienci Banku Pocztowego lokują swoje nadwyżki finansowe na koncie oszczędnościowym. W maju saldo lokat terminowych przekroczyło 700 mln zł.

W połowie czerwca również saldo środków zgromadzonych na Nowym Koncie Oszczędnościowym przekroczyło 700 mln zł. Z konta oszczędnościowego Banku Pocztowego korzysta już przeszło 150 tys. klientów. Oznacza to, że w ciągu pół roku ich liczba wzrosła o ponad połowę.Nowe Konto Oszczędnościowe to wygodne połączenie konta i lokaty. Na rachunku tym uzyskuje się oprocentowanie w wysokości 4,6% w skali roku, jak z lokaty, przy jednoczesnym dostępie do zgromadzonych środków, jak na rachunku osobisty.

Klient ma możliwość trzy razy w miesiącu bez opłat i utraty odsetek wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego - raz w formie gotówkowej, raz w postaci przelewu zewnętrznego i raz jako przelew wewnętrzny. O otwarcie Nowego Konta Oszczędnościowego wnioskować można przez internet. Wniosek o założenie konta znajduje się poniżej. Poza Nowym Kontem Oszczędnościowym, wśród produktów depozytowych Banku Pocztowego największym powodzeniem cieszy się oprocentowana na poziomie 4,7% w skali roku lokata 6- miesięczna, której saldo wynosi obecnie ponad 560 mln zł.