KOMPAP: Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

KOMPAP: Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.