Kolejne niepokoje wokół Grecji umocniły jena

Umocnienie się jena wobec euro jest skutkiem kolejnych niepokojów wokół Grecji wynikających z możliwości obniżenia jej ratingu kredytowego. Obniżka ta może mieć związek z trudnościami Grecji z zaaplikowaniem cięć podatkowych wymaganych przez Unię Europejską.