KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rank Progress

Warszawa, 17.05.2010 (ISB) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rank Progress w związku z ofertą publiczną 4.643.130 akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu akcji serii C i 16.250.960 akcji serii B, poinformowała KNF w (..)