KNF gani spółki emitujące akcje z prawem poboru

Gdy akcjonariusz mniejszościowy dowiaduje się, że jego spółka zamierza przeprowadzić emisje z prawem poboru, z reguły powoduje to u niego ból głowy.