Kiedy mamy dostawę, a kiedy usługę

Czy wykonywanie reprografii (kopii dokumentów) jest dla celów VAT świadczeniem usług, czy dostawą towarów? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 11 lutego 2010 r.