KETY: Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów

KETY: Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)