KERNEL HOLDING S.A.: ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU TRANSAKCJI PRZEZ POSIADACZA INFORMACJI POUFNYCH

KERNEL HOLDING S.A.: ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU TRANSAKCJI PRZEZ POSIADACZA INFORMACJI POUFNYCH. Spis treści:1. REPORT 2. INFORMATION ABOUT THE ENTITY 3. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY.