Kampania promująca mięso w Polsce

Pod hasłem "Mięso krzepi" prowadzona będzie wspólna kampania firm z sektora mięsnego. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP chce na ni wydać około 6 mln euro.