Kalicki: zamożność jest rzeczą względną

Kalicki: zamożność jest rzeczą względną. Rozmowa z dr Krzysztofem Kalickim, prezesem Deutsche Bank Polska.