K2 INTERNET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 26 kwietnia 2010 r.

K2 INTERNET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 26 kwietnia 2010 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.