K2 autorem przebudowy systemu transakcyjnego Pekao24

K2 zaprojektowało i brało udział w pracach wdrożeniowych nowego systemu transakcyjnego Pekao24 dla Banku Pekao SA. Serwis został przygotowany w metodyce projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design). Etap projektowania nowego Pekao24 poprzedzono badaniami.