Jest zgoda na powołanie Zbigniewa Jagiełło na prezesa PKO BP

Podczas posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Zbigniewa Jagiełło na prezesa zarządu PKO Banku Polskiego SA.