Jeśli nie ZUS, to co? Obligacje i IKE

Obligacje, będące papierami wartościowymi, nie powinny stanowić jedynej formy zabezpieczania finansowej przyszłości, w szczególności tej dotyczącącej emerytury. Choć z drugiej strony, każda forma odkładania pieniędzy będzie lepsza, niż żadna.