Jak zbudować parkingi we współpracy z partnerem prywatnym?

Podsumowanie I konferencji z cyklu PPP Potrzeba, Plan, Projekt Parkingi - koncesja na roboty budowlane jako jedna z form PPP, która odbyła się 19.11.2009 r. w Warszawie.