Jak wybrać najlepszy kredyt konsolidacyjny?

Marek Bro. - .

Najprostsza odpowiedź na postawione w tytule pytanie to oczywiście „porównać", jednak oferta kredytowa jest na tyle zróżnicowana, że nie jest to łatwe. Sama identyfikacja kryteriów, pod których kątem należałoby takiego porównania dokonać, może zająć sporo czasu, dlatego w ramach ułatwienia proponuję lekturę tego niezbyt długiego artykułu.

kredyt konsolidacyjny© jackfrog - Fotolia.com

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest czymś więcej, niż tylko kryterium samym w sobie, ponieważ definiuje także, jakich zabezpieczeń bank będzie wymagał to zagwarantowania spłacalności kredytu. Produktami, na jakich sprzedaży bankom zależy najbardziej, są kredyty konsolidacyjne hipoteczne, a więc opiewające na duże kwoty i zabezpieczone obciążeniem hipoteki na rzecz banku. Mniejsze kwoty można zabezpieczyć na wiele różnych sposobów i jedynym ograniczeniem tutaj jest polityka banku. Jak nietrudno się domyślić, poszczególne banki akceptują różne rozwiązania, a odmiennie ustalona jest także dolna granica wysokości kredytu. Zasadniczo, jeśli skonsolidowane mają zostać wydatki poniżej 10 tysięcy złotych, to ciężko będzie znaleźć bank, który zaproponuje atrakcyjne warunki takiej restrukturyzacji.

Koszt kredytu

Kredyty konsolidacyjne w swoich założeniach nieszczególnie różnią się od dowolnego innego kredytu, jednak w pewnych szczególnych przypadkach mogą pojawiać się dodatkowe koszty. Chodzi na przykład o sytuacje, w których konsolidacji podlegać mają kredyty obarczone dość dużą opłatą za wcześniejszą spłatę albo zaległości ryzykowne, na przykład chwilówki. Istnieją pewne odrębne regulacje prawne opracowane z myślą właśnie o kredytach konsolidacyjnych, które mogą wpływać na ich koszt. Nie jest to odpowiednie miejsce na omawianie szczegółów, natomiast warto po szczegółową wycenę udać się do oddziału banku i nie ograniczać się tylko do skorzystania z internetowego kalkulatora. Te ostatnie są siła rzeczy narzędziami uproszczonymi i nie zawsze pozwalają na uzyskanie wiarygodnego wyniku.

Równowaga kosztów i czasu spłaty

Podobnie jak dolna granica wysokości kredytu, również najkrótszy możliwy czas spłaty został w większości banków ustalony dość wysoko. Chodzi o to, aby w tym czasie przy niższym oprocentowaniu rocznym, bank zdołał zarobić nie tylko na pokrycie własnych kosztów, ale również by wypracował zysk. Trzeba bowiem pamiętać, że zmniejszenie sumy rat miesięcznych odbywa się kosztem wzrostu ceny kredytu w ujęciu całościowym. Mówiąc w skrócie – im dłuższy będzie kredyt hipoteczny, tym mniej imponujące są oszczędności – miesięczna rata wprawdzie zostanie obniżona, ale całkowita kwota do spłaty może w równie imponującym tempie wzrosnąć. Należy zatem przedsięwziąć wszelkie kroki, aby w sposób prawidłowy oszacować swoje możliwości w zakresie spłaty miesięcznych zobowiązań i skonsolidować kredyty w taki sposób, aby miesięczna rata była możliwie najwyższa. Brzmi to paradoksalnie, ale właśnie taki kredyt konsolidacyjny spowoduje najmniejsze straty.

Czy wierzyć opiniom?

Sceptycyzm przy lekturze opinii o kredytach w sieci jest naprawdę zalecany. Jedyna korzyść, jaką można z tego odnieść, to wiedza na temat najczęstszych problemów. Do opinii pozytywnych należy podchodzić z dużą rezerwą, a do „recenzji kredytów" z ostrożnością. Owszem, uzyskane w ten sposób informacje mogą być pomocne, ale podstawowa zasada kredytobiorcy – i dotyczy to wszystkich kredytów, a nie tylko konsolidacyjnych – głosi, że jedynym sposobem na znalezienie najlepszego kredytu, jest dowiadywanie się wszystkiego u źródeł i wielokrotne weryfikowanie znalezionych opinii.