Jak sprawdzić, czy pracodawca nalicza i odprowadza za pracownika składki ubezpieczeniowe?

Pracownik ma kilka możliwości sprawdzenia, czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego oraz czy odprowadza za niego należne składki. Przede wszystkim pracownik powinien na bieżąco kontrolować informacje otrzymywane od pracodawcy, z ZUS oraz.