Jak rozliczyć zbycie składników majątku firmy

Osoba wykonująca prywatną praktykę w zawodach medycznych, która rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, musi opodatkować dochód ze sprzedaży rzeczy nabytych wcześniej dla potrzeb tej działalności i wliczonych w związku z tym w koszty. Dotyczy to zarówno środków trwałych, jak i wyposażenia o wartości powyżej 1,5 tys. zł.