Jak opłaty wpływają na wyniki funduszy?

Wpływ, jaki na stopę zwrotu funduszu ma wynagrodzenie za zarządzanie funduszem, jest nawet kilkakrotnie większy od tego, który wywiera prowizja przy zakupie jednostek.