Jak chronić się przed nieuczciwym najemcą?

Get-Money.pl - .

Wiele mówi się o nieuczciwych wynajmujących, ale i najemców-oszustów jest całkiem sporo. Jak się przed nimi chronić? Co zrobić, aby zapewnić sobie spokój i mieć jak największe szanse na to, że transakcja najmu nie będzie stratą?

Podstawowe sprawdzenie najemcy

jak chronić się przed nieuczciwym najemcąNieuczciwy najemca! Nie płaci czynszu i rachunków. Jak się go pozbyć?

Niektórzy wynajmujący mają szósty zmysł, który pozwala im szybko oszacować, czy dany najemca będzie w stanie regularnie płacić czynsz, czy nie. Nawet te osoby jednak nie powinny polegać wyłącznie na intuicji. Nie ma wprawdzie możliwości prawnej, aby zmusić najemcę do ujawnienia miejsca pracy, wysokości zarobków, informacji o sytuacji rodzinnej itd., ale w czasie delikatnej rozmowy można się wiele dowiedzieć i te informacje będą musiały wystarczyć. W przypadku osób, które już wcześniej wynajmowały jakieś mieszkanie, dobrze jest mieć możliwość kontaktu z poprzednim wynajmującym, ale w praktyce rzadko się to udaje.

Ograniczenie czasu trwania umowy

Praktyka pokazuje, że do samego wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, za które najemca nie płaci czynszu, mija czasem nawet pół roku. Można więc zawrzeć umowę na krótszy okres, np. na kwartał (3 miesiące), dzięki czemu można jej po prostu nie przedłużać, jeśli pojawią się problemy. Niestety jest to technicznie trudne – wprawdzie takie działanie chroni wynajmującego i to dość skutecznie, ale obniża też szansę na znalezienie uczciwego najemcy, który dla własnego spokoju chciałby ustalenia jak najdłuższych okresów najmu, często co najmniej rocznych. Trzeba ustalić samodzielnie, czy w danym przypadku jest to opłacalne posunięcie.

Najem okazjonalny

Teoretycznie to idealne rozwiązanie, bo najemca sam wskazuje, pod jaki adres wyprowadzi się, kiedy nie będzie płacił czynszu i dojdzie do eksmisji. Ale najemcy nie można zmusić w żaden sposób do podania takiego adresu, nie wspominając nawet o tym, że w wielu przypadkach nawet sam najemca, mimo szczerych chęci, nie ma pojęcia, jaki adres mógłby podać. W którymś momencie pojawi się tez problem dodatkowych kosztów, ponieważ oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi być zawarte w formie aktu notarialnego, co przedłuża postępowanie i podnosi koszty umowy.

Podstawowe, zwyczajne zabezpieczenie

  • Kaucja: jest normą, ale zwykle jej wysokość jest za niska, aby pokryć ewentualne straty. Trudno jest tutaj wskazać kompromisową wartość, bo wszystko zależy od indywidualnej oceny sytuacji.
  • Płatności przelewem: pozwalają łatwo dowieść, w którym momencie pojawiły się zaległości, a to zdecydowanie usprawnia dochodzenie swoich praw przed sądem przez wynajmującego (a poza tym to bardzo wygodne rozwiązanie).
  • Monitowanie lub naliczanie odsetek: w pewnym stopniu też norma. Jeśli płatność nie dotarła, należy o niej przypomnieć najemcy (być może tylko zapomniał) albo naliczyć odsetki (żeby na przyszłość pamiętał lepiej).

Narzędzi ochrony wynajmującego jest sporo, ale ich stosowanie wymaga odpowiedniego wyczucia – maksymalne ograniczenie ryzyka (i tak nigdy nie będzie ono zerowe) może prowadzić do zniechęcenia nie tylko nieuczciwych, ale także rzetelnych najemców i stworzyć wokół wynajmującego nieprzyjemną atmosferę podejrzliwości.