Jacek Wiśniewski: strefa euro nie jest spójna

Okazuje się, że strefa euro nie ma mechanizmu ratowania, nie ma mechanizmu wymuszania dobrej polityki fiskalnej, kiedy ona zostanie zanegowana przez rynki.