IV kwartał przyniósł zdecydowaną poprawę wyników spółek

Wynik netto giełdowych przedsiębiorstw, które już opublikowały raporty, był w IV kw. 2009 r. znacznie lepszy niż w IV kw. 2008 r. To oznacza, że po raz pierwszy od połowy 2008 r. odnotowaliśmy poprawę w ujęciu rok do roku.