International Personal Finance opublikowała Raport Roczny za 2009

Międzynarodowa instytucja finansowa International Personal Finance, do której należy Provident Polska S.A., opublikowała Raport Roczny za 2009 r. Po raz pierwszy Grupa IPF zawarła dane finansowe i informacje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w jednej kompleksowej publikacji. W trosce o środowisko naturalne Raport Roczny za 2009 r. jest dostępny, przede wszystkim w wersji elektronicznej.