INTER Polska - wyniki finansowe za I kwartał 2010

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. specjalizujące się w ubezpieczeniach dla branży medycznej oraz prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych zamknęło pierwszy kwartał 2010 roku z dodatnim wynikiem finansowym na poziomie 0,2 mln zł.