INE PAN: Realne tempo wzrostu PKB w 2010 roku wyniesie 3,3 proc.

Realne tempo wzrostu PKB w 2010 r. będzie wyższe niż w 2009 roku i wyniesie 3,3 proc. - wynika z raportu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.