Ile wynoszą koszty pracy w Polsce?

W 2008 roku przeciętny miesięczny koszt pracy w Polsce wyniósł 3986,5 PLN. Szacowana na 2009 roku wysokość nakładów na pracownika to 4177,9 PLN.