IGROUP: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW

IGROUP: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.