IGROUP: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2010 roku

IGROUP: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2010 roku. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.