IGROUP: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2010 roku

IGROUP: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2010 roku. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)