IBM pomoże Katowicom

Katowice, jako pierwsze miasto w Polsce, chcą zostać członkiem ekskluzywnego klubu Inteligentnych Miast (Smarter Cities).