HomeMarket: Bank BPH najlepszy dla MSP

Miesięcznik „Home&Market” po raz kolejny przyznał Bankowi BPH Statuetkę „Róża Bez Kolców”, uznając go za najlepszy bank dla małych i średnich przedsiębiorstw. W corocznym klienckim sondażu uczestniczy 300 największych przedsiębiorstw oraz - po raz pierwszy w 2008 roku - 350 małych i średnich przedsiębiorców działających w Polsce. Ankietowani wskazują najlepsze instytucje finansowe i szczegółowo oceniają ich produkty oraz usługi.

Bank BPH został oceniony najwyżej przez małych i średnich przedsiębiorców – okazał się bezkonkurencyjny w kategoriach: „Najlepsze lokaty najczęściej wybierane przez MSP” oraz „Najlepsze i najczęściej wybierane kredyty przez MSP”. Zarówno firmy z sektora MSP, jak i największe przedsiębiorstwa zadeklarowały, że Bank BPH jest instytucją finansową, z którą chciałyby współpracować.

W kategorii „Najlepszy i najpopularniejszy rachunek podstawowy w ocenie przedsiębiorców MSP” Bank BPH uplasował się na drugiej pozycji.

Także największe przedsiębiorstwa oceniły Bank BPH bardzo wysoko. W kategorii „Najlepszy i najpopularniejszy rachunek podstawowy w ocenie największych przedsiębiorstw” Bank BPH zajął pierwsze miejsce. Znalazł się także w gronie banków oferujących najlepsze kredyty dla największych przedsiębiorstw (drugie miejsce w tej kategorii).

Zgodnie z deklaracjami firm, najważniejsze przy wyborze banku są dla nich: profesjonalizm w obsłudze klienta, szeroka oferta oraz szybkość dokonywanych operacji.