Gwarancja Rok Pegaza - roczna inwestycja na rynkach surowców w czwartej subskrypcji w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach czwartej subskrypcji w roczny ubezpieczeniowo-inwestycyjny produkt strukturyzowany db Gwarancja Rok Pegaza. Oferowany wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA produkt umożliwia inwestycje na globalnych rynkach towarów i zapewnia 100-proc. ochronę zainwestowanej składki. Czwarta subskrypcja db Gwarancji Rok Pegaza potrwa do 23 kwietnia 2010 r.