GRUPA KOLASTYNA S.A.: Zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

GRUPA KOLASTYNA S.A.: Zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)