Grecy znów oszukali inwestorów

Opublikowane dziś dane Eurostatu niedwuznacznie sugerują, że rząd Grecji znów oszukał zarówno swoich wierzycieli jak i urzędników z Brukseli w sprawie faktycznego poziomu zadłużenia i deficytu budżetowego.