Gigantyczny bufor finansowy NBP nie jest potrzebny

Dariusz Filar: W moim przekonaniu rezerwa w wysokości 12, 2 miliarda byłaby w obecnych warunkach zupełnie wystarczająca. Ten gigantyczny bufor łączący w sobie 16,4 miliarda rezerwę plus 4,3 miliarda przychodów niezrealizowanych, to jest gigantyczny bufor. W takiej postaci i w takiej wysokości Narodowy Bank Polski takiego bufora nigdy nie miał.