Giełdę Papierów Wartościowych lubią ryzykanci

Inwestorzy indywidualni w ubiegłym roku wygenerowali ponad połowę wartości obrotów na rynku kontraktów terminowych. A sama ich liczba, w ostatnich 3 latach co najmniej się podwoiła. Według cytowanych ekspertów może to wynikać z naszych cech charakterologicznych - mamy ułańską fantazję.