GF PREMIUM S.A.: Realizacja Programu odkupu akcji własnych Spółki Grupy Finansowej Premium S.A.

GF PREMIUM S.A.: Realizacja Programu odkupu akcji własnych Spółki Grupy Finansowej Premium S.A. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.