GF PREMIUM S.A.: Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GF PREMIUM SA zwołanego na 27 kwietnia 2010r.

GF PREMIUM S.A.: Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GF PREMIUM SA zwołanego na 27 kwietnia 2010r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.