Getin Noble Bank - sukces restrukturyzacji Banku Przemysłowego SA

Zakończył się ostatni etap planu restrukturyzacji Banku Przemysłowego w Łodzi, który został opracowany i zrealizowany przez Zarząd GETIN Banku SA. Getin Noble Bank SA dokonał przedterminowej spłaty pożyczki w wysokości 447 milionów złotych udzielonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.