GE Money Bank obniża wysokość minimalnego wkładu własnego

GE Money Bank obniżył wysokość wymaganego minimalnego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych w CHF do poziomu 20% wartości nieruchomości.