Gdzie będzie ubezpieczona osoba pracująca w kilku państwach

Polak realizujący równocześnie zadania dla rodzimego pracodawcy oraz dla niemieckiej i holenderskiej firmy będzie podlegał pod ZUS, jeśli u nas mieszka i wykonuje co najmniej 25 proc. pracy. I to od 1 maja bieżącego roku

Nowe rozporządzenia UE przewidują zmiany w odniesieniu do pracowników, którzy stale wykonują pracę na terytorium dwóch lub kilku państw. Przyjrzyjmy się, jakie.

Miejsce zamieszkania

Dotychczasowe regulacje utożsamiały pojęcie miejsca zamieszkania pracownika ze zwykłym pobytem.

Nowe przepisy analogicznie je definiują (zwykłe przebywanie danej osoby), ale jednocześnie dodatkowo wskazują podstawy rozstrzygania ewentualnego konfliktu w zakresie określania miejsca zamieszkania pracownika pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi kilku państw.

Rozporządzenie wykonawcze nakazuje, aby w takiej sytuacji kierować się przede wszystkim lokalizacją ośrodka interesów życiowych danej osoby.

Określa się go na podstawie wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, uwzględniając odpowiednio kryteria obiektywne, takie jak:

  • czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium danego państwa,
  • sytuacja zawodowa danej osoby, na którą składa się m.in. charakter, specyfika i miejsce wykonywanej przez nią pracy, prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym,
  • sytuacja rodzinna i mieszkaniowa tej osoby a także
  • jej rezydencja podatkowa.

W jednym czasie w jednym kraju.