Gdy pogoda przeszkadza dotrzeć do pracy

Niekorzystna aura może czasami skutecznie pokrzyżować plany zawodowe. Trudne warunki pogodowe uniemożliwiają punktualne stawienie się w pracy, a nawet wyruszenie do niej.