Gant poszuka nowych projektów

Gant Development sukcesem zakończył emisję akcji z prawem poboru. W ramach przeprowadzonej subskrypcji, akcjonariusze objęli 3,22 akcji po cenie 15 zł. Spółka z emisji pozyskała łącznie 48,35 mln zł, które przeznaczy na dofinansowanie swoich 3 projektów.