Funkcje komitetu audytu w statucie oraz aktach wewnętrznych spółki publicznej

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu wchodzących w życie nowych regulacji dotyczących komitetu audytu na formułowanie postanowień statutu i aktów wewnętrznych spółki publicznej regulaminu rady nadzorczej i/lub regulaminu komitetu audytu.