Fundusze Schroders w ofercie Citi Handlowy

Citi Handlowy wzbogaca swoją ofertę inwestycyjną o fundusze grupy Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. Dwanaście funduszy - z czego jedenaście wchodzi w skład Schroder International Selection Fund, a jeden w Strategic Solutions zapewnią inwestorom szeroką dywersyfikację portfela.