Fortis Bank Polska pożycza 600 mln euro

Fortis Finance Belgium przyznaje Fortis Bankowi Polska linie kredytowe o łącznej wartości 600 mln euro.