Fiskus zabiera zwrot podatku z zagranicy

Obywatel, który otrzymał zwrot zagranicznego podatku, powinien go wykazać w rocznym zeznaniu PIT.