Fiskus będzie miał więcej czasu na kontrolowanie podatnika

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje, że podatnicy załatwiając sprawę w urzędzie będą mogli złożyć oświadczenia, zamiast zaświadczenia wydawanego przez organ administracyjny. Projekt przewiduje także, że fiskus będzie miał więcej czasu na przeprowadzanie kontroli.